ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir?

Ürünün ya da sunulan hizmetin kalite standartlarıyla doğrudan ilgili olmayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ürünün ya da hizmetin sunulmasını sağlayan tüm yönetim altyapısının uluslararası bir standarda sahip olmasını sağlar. Uluslararası ölçekte kaliteli ürün veya hizmet sunumu gerçekleştirebilmek için, öncelikle üretim altyapısının sektör fark etmeksizin bir yönetim standardına sahip olması gereklidir.

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında yıkılmış ve deprem etkisine uğramış olan dünya ekonomisi, hızlı bir biçimde küreselleşmeye çalışmış ve yeni bir ekonomik sistem oluşturmaya başlamıştır. Bu süratli gelişim kısa sürede etkilerini göstermeye başlamışsa da yaklaşık 40 yıl sonra daha önce hayal bile edilemeyen yeni bir dünya ekonomisinin oluşmasını sağlamıştır.

1980’li yıllara gelindiğinde artık küreselleşmenin hızı ve kapsamı süratle genişlemeye başlamış ve daha yüksek standartlara ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Ülkelerin farklı yapılarına paralel olarak sunulan ürün ve hizmetlerin en iyilerine ulaşabilmek konusu, bir gereklilik haline dönüşmüştür. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization, ISO) aracılığıyla dünya ekonomisi ve rekabetini belirleyen yeni standartların oluşması bu zaman dilimine denk gelmektedir. Bu standartlar her alanda sunulan ürün ve hizmetlerin, uluslararası bir kalite niteliği kazanmasını sağlamanın yanı sıra, küreselleşen ekonominin tüm aktörlerinin birbirlerinin çalışma prensipleri hakkında belirli ölçekte bilgi sahibi ve gerektiğinde uyumlu çalışabilmesi avantajını da sağlamaktadır.

Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmelerin dünya ekonomisi dahil olmak üzere tüm alanlara doğrudan ve eşsiz etkisi ortaya çıkınca, küreselleşmenin sürati ve rekabetin kuralları da köklü bir değişikliğe uğramak zorunda kalmıştır. Bu yeni dönemde erişilen seviyeye paralel bir şekilde ihtiyaç duyulan yeni kalite standartları da günün koşullarına göre değiştirilmek ve güncellenmek zorunda kalmıştır. Buna paralel olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2008 yılında ve sonrasında 2015 yılında güncellenmiş yeni asgari koşullara sahiptir.  Günümüzde geçerliliğini koruyan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, aynı zamanda gerekli koşulların oluşturulmasıyla birlikte alınması gereken belgenin de adını oluşturur. Herhangi bir ölçeğe sahip işletmenin, hangi konuda faaliyet gösterirse göstersin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde, kurumsal bir temel kazanması kolaylıkla sağlanır. ISO 9001 ürün ya da hizmet kalitesiyle doğrudan ilişkili olmayan, bir işletmenin yönetim sisteminin kazanması gereken kaliteyi asgari ölçekte sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Hangi sektörde olursa olsun, çağımızda işleyen ekonomik sistem ve bunun aktörleri olan işletmeler, tüm kuralları yeniden inşa edilmiş bir rekabete ortak olmak zorundalar. Bunun aksi bir düşünce ve uygulamaya sahip tüm işletmeler, kaçınılmaz bir şekilde ekonominin aktörü olmaktan uzaklaşmak zorunda kalırlar. Bu sebeple her ölçekte işletmenin, rekabetin yeni koşullarında var olabilmeleri için, yenilikçi ve vizyoner olması zorunlu hale gelmiştir. ISO 9001 Belgesi, küresel ekonominin iyi bir üyesi olabilmek için, her ölçekteki işletmenin alması gereken bir belgedir.

ISO 9001 Belgesi alabilmek için üç aşamalı bir sürecin işletilmesi ve bu süreç sonucunda yapılan denetimlere bağlı olarak belgelendirme yapılması gereklidir. Bu üç aşama Uygulama, Denetleme ve Belgelendirme başlıkları altında toplanır. Uygulama aşaması, sektörel olarak işletmenin yapısı ve yönetim sistemiyle ilgili ön koşulların hazırlanması sürecini oluşturur. Hazırlık aşamasının ardından kalite yönetim sisteminin uygulanması aşamasına geçilir ve en az üç aylık bir süre boyunca gerçekleştirilen uygulamanın ardından denetleme aşamasına geçilir.

ISO 9001 Belgesi alabilmenin ikinci aşaması olan denetleme aşaması, Uluslararası Baş Denetçi Belgesine sahip denetimciler tarafından önceden bildirilen bir tarihte gerçekleştirilir. Yapılan denetimlerde kalite yönetim sisteminin uygulanmasıyla ilgili gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği araştırılır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulamadaki başarısı ve standartlara göre uyumluluğu denetlenir. Yapılan denetimler sonrasında tespit edilen eksiklikler ilgili işletmeye bildirilir ve bu eksikliklerin tamamlanması talep edilir. Eğer herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, belgelendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenerek işletmeye verilir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli akreditasyon kurumları, ISO belgelerini vermeye yetkili kuruluşları belirler ya da belge verme yetkisine sahiptir. Ülkemizde bu alanda bir devlet kurumu olan TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından belgelendirme yetkisi verilen kuruluşlar aracılığıyla ISO 9001 Belgesi alınabilir. Ancak temelde sadece bu kurumlar ISO belgelerini vermeye yetkili değildir. Bunun dışında da ISO belgelendirme yetkisine sahip kurumlar bulunmaktadır. Bununla birlikte TÜRKAK’ın belgelendirme konusunda sahip olduğu uluslararası prestij, bu kurumun yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla ISO belgelerinin alınmasına yoğun bir talebin oluşmasını sağlar.

ISO 9001 Belgesi alınması için gerekli sürecin, en başından itibaren titizlikle yürütülmesi ve sonlandırılması gereklidir. Bu sürecin profesyonel ve bu alanda birikimle birlikte deneyim sahibi kuruluşumuz tarafından yürütülmesi, hem kaliteli bir yönetim sistemine sahip olabilmenizi ve hem de ISO 9001 Belgesi almanızı sağlayan en önemli faktördür. ISO 9001 Sertifikası alabilmek için gerekli olan aktif sistemin kurulabilmesi ve bu sürecin ilgili standarda uygun olması en önemli koşuldur.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDEN ALINIR?

Çağımızın rekabet anlayışında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, müşteriler tarafından da aranan bir hale dönüşmüştür. Bu özelliğiyle yeni pazarlara açılabilmeyi sağlaması açısından büyük bir değere sahiptir. Müşteri ilişkilerinin kalitelileşmesi ve ürün ya da hizmetle ilgili olagelen şikayetlerin azalması, kalite yönetim sisteminin diğer faydalarından biridir.

Bununla birlikte ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tek başına bir sonuç değil, yüksek kaliteli hizmet ya da ürün satışı gerçekleştirmek için gerekli süreçlerden biridir. Kalite yönetim sistemi sayesinde, yenilikçi ve sürekli gelişmeye açık bir yapıya kavuşan işletme, bu avantajıyla da rekabet şansını sürekli arttırır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası sayesinde kazanılan sürekli daha iyiye yönelik disiplin, hem sektörel rekabet konusunda büyük avantajlar oluşturur, hem yeni pazarlar ve yeni sektörlere açılabilme şansına sahip olmanızı sağlar.

İşletmede çalışanların üretim toplamında daha aktif ve planlı yer almalarını sağlayan yeni bir kaliteli yönetim anlayışı oluşur. Bunun yanında daha planlı yaklaşım ve tasarım nedeniyle oluşan maliyet azalması, daha odaklı bir rekabet avantajı sağlar. Her alanda planlı ve kaliteli yönetim, işletmenin kalite imajına yansır ve prestijin artmasına yol açar. Aynı zamanda sürekli daha iyiye yönelik bir anlayışın benimsenmesi, her alanda daha nitelikli ve daha düşük maliyetli sonuçların üretilmesini sağlar. Aynı zamanda bu daha iyiye yönelik süreç, tüm alanlarda daha kalifiye personelin yetiştirilmesi ve çalıştırılması sonuçlarına neden olur. Elbette üretime de buna paralel olarak daha kaliteli ve müşteri memnuniyetini rakiplere göre daha fazla sağlayabilme olanağı kazandırır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Tüm işletmenin yönetiminde sağlanan kalite standardı; üretim, çalışma koşulları, müşteri ilişkileri, müşteri memnuniyeti oranı ve tüm işletme aktivitesine yansıyan sonuçlara neden olur. Daha kaliteli planlama yapılması, tasarımların buna göre daha kaliteli olması, çalışanların daha kaliteli bir ortamda planlı bir şekilde yönetilmeleri, müşteriye son aşamada yüksek kalitede ürün ya da hizmet sunumu avantajı oluşturur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, işletmeye kazandırdığı yeni yönetim anlayışıyla birlikte, sürekli her alanda daha iyiye yönelik bir disiplin anlayışı da sağlar. Bu açıdan yaklaşıldığında; çalışanlardan üretim sürecine, planlamadan tasarım süreçlerine, müşteri ilişkilerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar her aşamada sürekli daha iyiye yönelik bir bakış açısı kazandırır. İşletmenin kazandığı bu yeni ve yenilikçi anlayış, rakiplere karşı eşsiz bir avantaj oluşturarak daha önce hiç düşünülmeyen yeni pazarların kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlar.

Özellikle müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti konusunda son derece güçlü bir konuma erişmeyi sağlayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çok geniş bir çerçevede ve dalga dalga büyüyen bir niteliğe sahiptir. İşletmelerde yeni bölümlerin oluşturulması ve bölümler arası iletişimin sorunsuz yürümesi, ISO 9001 sayesinde çok süratli ve yüksek kaliteli bir şekilde gerçekleşir. Daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu, oluşturduğu üst düzey müşteri memnuniyetiyle marka ve işletme açısından prestiji güçlendirme fırsatı sunar.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE KİMLER SAHİP OLMALIDIR?

Tüm sektörlerde daha iyi standartların uluslararası ölçekte kazandırılması amacıyla oluşturulmuş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin sahip olunması için zorunlulukları da genel bir niteliğe sahiptir. Her büyüklükte ve her sektörde var olan ya da varlık göstermek isteyen işletmelerin belgeye sahip olabilmeleri mümkündür. Sürekli daha iyiye ulaşmaya yönelik bir yönetim anlayışı kazanmak ve buna paralel ulusal ve uluslararası rekabet şansını arttırmak isteyen her ölçekte ve her sektörden işletmenin bu belgeyi alması günümüzde zorunluluk haline gelmiştir. Aktif ve etkin bir kalite yönetim sistemi sayesinde elde edilecek tüm avantajlar, bir işletmenin çok geniş bir pazar perspektifi kazanmasını ve ekonominin dinamizmini eşzamanlı takip edebilmesini sağlayacaktır.