ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 9001 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 9001 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uluslararası kabul görmüş, en yaygın ve en çok tercih edilen kalite yönetim sistemi standardıdır.
 • ISO 9001 belgesine sahip olduğunuzda; şirketinizin kalite yönetim sisteminin bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirildiği, sürekli iyileştirmeyi takip ettiği ve uyguladığı anlaşılır.
 • ISO 9001, şirketinizin müşteri beklentileri, ihtiyaç ve mevzuat şartlarını karşılayarak hata ve kusurları önleyerek kaliteli ürün ve hizmet üretebilmeyi amaçlayan bir standarttır.

TS EN ISO 9001 STANDARDI HAKKINDA

 • TS: Türk Standartları Enstitüsü isimli organizasyonun kısaltılmış halidir. Türkiye’deki hizmet standartlarını belirlemek amacıyla 1960 yılında kurulmuştur.
 • EN: Üç Avrupa Standartları Kuruluşu, CEN, CENELEC veya ETSI tarafından onaylanmış belgelerdir. Şeffaf, açık ve uzlaşmaya dayalı bir süreçle tüm ilgili taraflarca tasarlanır ve oluşturulur.
 • ISO: International Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) kurumunun kısa adıdır. Pek çok alanda ve disiplinde standart koyar ve genel kalite seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar.
 • 9001: ISO tarafından standardın hangi alan ve konuda olacağı belirlenen kalite serisidir.
 • 2015: Standartta yapılan son değişiklik tarihini ifade eder. ISO tarafından yapılır ve standartları günümüz anlayışına daha uygulanabilir hale getirmek için revize yapılır.

ISO 9001 TARİHSEL GELİŞİMİ

 • Standart ilk olarak 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından) Kalite Güvence Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler.
 • 1991’de TS-EN-ISO 9000
 • Standart ilk olarak 1994’te ISO tarafından revize edildi ve 3 alt standarttan oluşmaktaydı. (ISO 9001:1994 - ISO 9002:1994 - ISO 9003:1994)
 • 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayımlandı.
 • 2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.
 • 2009’da ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.
 • 2015’te revize edilen ISO 9001:2015 standardın en güncel versiyonudur.

ISO 9001 FAYDALARI

Firma, ISO 9001 sertifikası ile uluslararası kabul görmüş bir kuruluş tarafından tescillenmiş olur. Hem ulusal hem uluslararası pazarlarda yeni pazarlama olanağı elde ederek rekabet gücünü arttırır.

Firmada yaşanan sorunlar sistematik olarak analiz edileceğinden, gelişim sürecinde süreklilik gözlenir. Faaliyetlerin daha iyi planlanması, oluşan sorunların çok daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur. İyi bir planlama ve tasarım ile işlem maliyetlerini azaltır. Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

Firma, müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak daha iyi ürün ve hizmet tasarımı sağlar.

Firma çalışanları arasında motivasyon ve çalışma heyecanı artar. Departmanlar arasında problemlerin çözülmesindeki sistematik yaklaşım verimliliği arttırır. Organizasyonlar arasında sağlıklı bilgi akışı sağlanır.

Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar. Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir. Kuruluşun kalite imajı güçlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.