ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 20252 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 20252 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 20252 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • ISO 20252:2019 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Standardı, başta İngiltere olmak üzere 30 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş, var olan ulusal standartları birleştiren ve yerini alan, ayrıca global pazar araştırmasında dünya çapında ortak bir kalite seviyesi oluşturan uluslararası bir standarttır.
  • Pazar kamuoyu araştırmaları, resmi veya özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları tarafından, toplumun farklı kesimlerinden insanların belli konulardaki eğilimlerini öğrenmek amacı ile yapılmaktadır.
  • ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi standardının ortaya çıkmasında birtakım faktörler etkili olmuştur. Bu faktörlerin başında ülkeler arasında olan kültür farklılıkları, sosyal farklılıklar, davranış farklılıkları ve kullanılan terim ve tanımlama farklılıkları gelmektedir. Standart, bu farklılıkların yarattığı uyumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.

ISO HAKKINDA

  • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 20252 STANDARDI HAKKINDA

ISO 20252:2019 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sisteminde;

  • Araştırma prosesi yönetim sistemi şartları,
  • Araştırmanın yürütücü unsurlarının yönetilmesi,
  • Veri toplama,
  • Veri yönetimi ve veri işleme,
  • Araştırma projeleri raporu ve maddeleri standardın ana hatları olarak özetlenebilir.

ISO 20252 FAYDALARI

Araştırma sonuçlarında yanlış anlamalar veya hatalar yüzünden ortaya çıkacak riskler elimine edilir. Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uygun yürütülen çalışmalar ile etkili bir risk yönetimi yapılmış olur.

Kuruluşun piyasada saygınlığı artar. Kuruluş, rakiplerine karşı üstünlük kazanmış olur.

İş süreçleri tanımlanmış olduğundan çalışmalar kolay ve hızlı gerçekleşir. Kuruluşun hizmet kalitesi yükselir ve verimliliği artar. Kuruluşun verdiği hizmetlerde üretkenliği artar. Ticari engeller kolay aşılır ve uluslararası alanda yeni iş imkanları elde edilir.

Kuruluş tarafından güvenilir, geçerli ve doğru bilgiler sunulmuş olur. Müşterilerde güven duygusu yaratılır.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.