ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 29990 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 29990 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 29990 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 29990:2010 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi, yaygın eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Bu standart aynı zamanda kuruluşun artan kalitesinin sonucu elde edeceği karlılığının yanı sıra, yönetimsel ve kontrol edilebilir kolaylık sağlamakta ve şeffaflığın artırılmasında ve öğrenme hizmetleri açısından dünya çapında bir karşılaştırma yapılabilmesinde rol oynamaktadır.
 • Dünya çapında kurumlar, mesleki kuruluşlar ve yaşam boyu öğrenme merkezlerini kapsayan öğrenim hizmeti sağlayıcıları için birleşik standart sunar.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 29990 STANDARDINI KİMLER UYGULAYABİLİR?

 • Üniversiteler, mesleki eğitim hizmeti veren kurumlar, eğitim kurumları, kurum içi ileri eğitim veren kurumlar vb. bu standardı uygulayabilir.

ISO 29990 FAYDALARI

 • Yapılan eğitim ve öğretimlerde uluslararası karşılaştırma sağlar.
 • Faaliyetlerinizin değerlendirilmesi sağlanır.
 • Paydaşlarınıza kaliteli ve şeffaf bir eğitim verdiğinizi gösterir.
 • Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma sağlanır.
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum profili kazanılır.
 • Etkili bir eğitim ile insan kaynağının daha verimli ve etkin olması sağlanır. Verimlilik ve karlılık artar.
 • Genel performansın sürekli iyileşmesini sağlar.
 • Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet sunumu gerçekleştirmenizi sağlar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.