GHP İyi Hijyen Uygulamaları Danışmanlığı

GHP NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

GHP-İyi Hijyen Uygulamaları Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “GHP nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır. Kısaca, güvenli gıda üretmek için gerekli olan tüm koşulları sağlamaktır.
  • GHP (Good Hygiene Practices) başka bir deyişle İyi Hijyen Uygulamaları bu ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder.
  • Uygun Hijyen Gerekleri olarak ifade edilen GHP, hijyenik gereksinimlerle ilgili olup, gıda üretim tesislerinin hijyenik tasarımı ve yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, gıda işlemede pişmemiş gıdaların mikrobiyal kalitesi, her işlem basamağının hijyenik operasyonu,personel hijyeni gibi uygulamaları içeren bir sistemdir.

GHP FAYDALARI

  • Kamuoyunda güvenilirlik imajını güçlendirir.
  • Pazar içerisinde rekabet için avantaj sağlar.
  • Hijyenik çalışma koşullarının en önemli kanıtlarından biridir.
  • Çalışanlara olan gıda güvenliği güçlendirir.
  • Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.
  • Müşterilerin firmanıza karşı kalite imajını arttırarak güçlendirir.
  • Çalışanların motivasyonu ve çalıştığı firmadan gurur duymasını sağlar.

GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GMP İyi Üretim Uygulamalarını tamamlayıcı bir standarttır. Ayrıca Catering, Restoran ve Cafeler için GCP İyi Catering Uygulamaları standardınıda tamamlamaktadır

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.