ISO 45005 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik:

ISO 45005 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA NEDİR?

COVID-19 salgını, 2020’nin başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Toplumsal sağlığın korunması maksadı ile bir dizi önlemler alınmış olsa da çalışma hayatındaki etkilerine ilişkin kapsamlı bir hazırlık bulunmuyordu. Bu nedenle de global ölçekte COVID-19, iş dünyasında birbirinden ciddi sorunlara ve skandallara yol açtı. Pandemi sürecinde güvenli çalışma standartlarının sağlanması noktasında herhangi bir uluslararası standardın bulunmaması operasyonlarda karmaşaya neden oldu. İşletmeler pandemi sürecinde çalışma güvenliği hususunda genel ve geçici önlemler almak durumunda kalmıştı. Bu yaklaşım da beraberinde çok ciddi sorun ve skandalları getirmişti. 2020’nin sonu itibariyle çalışma alanlarına ilişkin pandemi doğrultusunda kapsamlı bir rehber doküman oluşturuldu. ISO 45005:2020 Sertifikasyonu olarak belirlenen bu doküman, pandemi sürecinde güvenli çalışma standartlarının oturtulmasını sağladı.

ISO 45005 Belgesi ile global ölçekte hükümetler, düzenleyici kuruluş ve meslek grupları tarafından yayımlanan kılavuzları belirli bir standardizasyona taşımaktadır. Pandemi döneminde çalışmanın sürdürülebilirliği, iş ve işçi güvenliği ile birlikte tüketici güvenliğinin sağlanması noktasında gereklilik teşkil eden tüm standartlar, ISO 45005 Belgesi ile düzenlendi. Bu belge sayesinde COVID-19 pandemi sürecinde operasyonların sürdürülebilir çalışma koşullarının sağlanabilmesi için alması gereken önlemler, bilinçlendirme ve tabi ki denetim mekanizmasının bir nizama oturtulması sağlandı.

IS0 45005 Sertifikası ile birlikte küresel boyutta operasyonların pandemi döneminde çalışmayı sürdürebilmeleri noktasında gerekli standartlar netliğe kavuşturuldu. Bu standartlar operasyon çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların COVID-19 riskleri hususunda bilinçlendirilmesi ve koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Belge, operasyonlarda çalışmanın pandemi döneminde de sürdürülebilirliğini sağlarken, toplum sağlığı açısından da doğrudan önemli bir koruma ve kazanım sağlamaktadır.

Uluslararası düzeyde oluşturulan ISO 45005:2020 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Standardı her tip ve büyüklükteki kuruluşları kapsamına almaktadır. COVID-19 salgın döneminde faaliyetlerini sürdüren işletmeler standart kapsamında yer alır. Ayrıca tamamen veya kısmen kapatmanın ardından çalışmaya yeniden başlayacak veya başlamayı düşünen, pandemi döneminde kurularak, ilk defa faaliyete geçecek kuruluşları da kapsamına alır.

ISO 45005 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR?

COVID-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada yaşam koşullarında ciddi değişimler kaçınılmaz olmuştur. Pandemi süreci çalışma alanları üzerinde de ciddi etkilere yol açmıştır. COVID-19 ile ilgili tüm risklerden korunma noktasında çalışma alanlarında alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken denetimler konusunda ideal bir düzen mevcut değildi. Bu durum pandeminin ilk yılında dünya genelinde operasyonlar için ciddi krizlerle karşı karşıya kalmaları sonucunu doğurmuştur. İş ve çalışma güvenliğinin sağlanması noktasında hükümetler, meslek grupları ve düzenleyici kuruluşlar tarafından birtakım kılavuzlar yayımlanmıştır. Ancak bu kılavuzlar herhangi bir bütünlüğün bulunmaması ve denetim mekanizması yoksunluğu sebepleriyle operasyonlar nezdinde bireysel önlem ve uygulamaların ötesine geçememiştir. Çoğu noktada da yetersiz kalmıştır. 2020’nin aralık ayı itibari ile ISO 45005 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Standardı getirilmiştir. Uluslararası bazda getirilen bu standart ile COVID-19 pandemi döneminde operasyonlar için güvenli çalışma standartlarının oluşturulması sağlanmıştır.

ISO 45005 Standardı, “Planla”, “Uygula”, “Denetim” ve “Önlem” aşamalarından oluşmaktadır.  ISO 45005 Standardı ile uluslararası ölçekte “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)” yönetim sistemleri, COVID-19 pandemi dönemine uygun şekilde güncellenmektedir. ISO/PAS 45005:2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi-COVID-19 şeklinde de isimlendirilmektedir. Yayımlanan ve hayata geçirilen ISO 45005 Standardı, tüm operasyonlar için iş sağlığı, güvenliği ve konforu noktasında önlemlerin COVID-19 pandemisinden doğan risklere karşı doğru yönetimle nasıl sağlanacağına ilişkin rehberlik oluşturur. Ayrıca bu önlem yönetimleri hususunda gerçek ve etkili bir denetim mekanizmasını oluşturur.

ISO 45005 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA FAYDALARI NELERDİR?

COVID-19 pandemisi bulaşıcı riskleri, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve takibi gibi hususlarda pek çok bilinmezliği barındırır. Bu bilinmezlik, iş güvenliği noktasında alınması gereken önlemler ile ilgili olarak da çetrefilli bilgilerin ortaya çıkışına neden olmaktadır. Pandemi sürecinde çalışmasını sürdüren operasyonlarda bilinmezlikten doğan ciddi sorun ve krizler ortaya çıkmaktadır. ISO 45005 Belgesi bulunan operasyonlar için tüm bilinmezliklerin ve risklerin minimal seviyeye indirgenmesi sağlanabilmektedir.

ISO 45005 Belgesi bulunan operasyonlarda, çalışan güvenliğinin COVID-19 riskleri mahiyetinde tam olarak alındığı anlaşılmaktadır. Çalışma sahalarında COVID-19 risklerine karşı fiziki önlemlerin sağlanmasının dışında çalışanların da bilinçlendirilmesi sağlanır. Alınan COVID-19 önlemlerinin gerçek etkisi ancak çalışanların da uyumluluğu ile mümkün olabilmektedir. ISO 45005 Belgesi ile operasyon bünyesinde sağlanan standartlar operasyonların, COVID-19 risklerinden muaf şekilde pandemi döneminde de çalışmasını sürdürebilmesini sağlar.

Pandemi döneminin getirmiş olduğu değişkenlere çabuk uyum sağlanabilmesiyle operasyon geleceği yönünden daha güvenilir ve daha sağlam adımların atılabilmesi sağlanabilmektedir. Faaliyet alanı veya kapasitesi fark etmeksizin ISO 45005 Belgesi sahibi olan işletmeler açısından pandemi döneminde önemli bir imaj katkısı oluşturur. Çalışan, tüketici ve genel toplum sağlığı hususundaki hassasiyetini somut biçimde göstererek, marka imajını korur ve güvenirlilik sağlar. Ayrıca COVID-19’dan doğacak risklerle çalışmadaki kesintilerin oluşturabileceği sorunları da önler. Dolayısıyla ISO 45005 Belgesi ile operasyon paydaşlarının hak ve kazanımlarının da koruma altına alınması sağlanmaktadır.

ISO 45005 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA BELGESİ NEDEN ALINIR?

COVID-19 salgını sürecinde uluslararası boyutta hükümetler, yetkili kuruluşlar ve meslek grupları tarafından kapsamlı önleyici tedbirler alınmaktadır. Salgının kontrol altına alınabilmesi maksadıyla uygulanmaya başlanan önlemler, yüksek sıkılığa sahiptir. İş dünyasında üretim ve çalışma kapasitesinde sekteye neden olan bu önlemlerin altında çalışma sürekliliğini sağlayabilmek adına gerekli standartların sağlanması gereklidir. Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından pandemi döneminde çalışmaya devam etme izninin alınabilmesi adına toplum sağlığına karşı risk oluşturmadan çalışma gerçekleştirilebildiğinin kanıtlanması gerekmektedir. ISO 45005 Belgesi ise oluşturduğu standartları ile operasyonlara bu kanıtı dinamik biçimde sunabilme imkanı getirmektedir.

ISO 45005 Sertifikası, operasyonların çalışanlarının güvenliği konusundaki hassasiyetini de göstermektedir. Çalışan cephesinde, ISO 45005 Sertifikası alabilmek için sağlanması gereken standartlar ile iş ve işçi güvenliğine gösterilen önemin anlaşılmasını sağlar. ISO 45005 Sertifikası ile operasyon yönetimi ve çalışanları arasında güven bağını kuvvetlendirerek, zorlu çalışma döneminde üretim kapasitesinin korunmasına ve hatta arttırılabilmesine olanak tanır. Operasyonun bireysel veya kurumsal müşterileri açısından da etkin bir güvenirlilik oluşturur. Tedarik sıkıntılarının yaşanmayacağı ve sağlık risklerinin mevcudiyetinin bulunmadığının gösterilmesinde de ISO 45005 Sertifikası önemli bir rol üstlenir. Operasyon imajını ve güvenirliliğini arttırma noktasında belgeye sahip olmak pandemi döneminde büyük önem taşır.

ISO 45005 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?

COVID-19 döneminde oluşan riskleri ortadan kaldırarak, iş sağlığı, güvenliği ve konforunu sağlayacak ISO 45005 Standardı hayata geçirildi. 2020’nin aralık ayı itibariyle uluslararası standart olarak hayata geçirilen ISO 45005Standardının getirdiği gerekliliklerin karşılanması gerekmektedir. Faaliyet sektörü veya faaliyet kapasitesi fark etmeksizin tüm kuruluşların pandemi döneminde sahip olması gereken ISO 45005 Sertifikasını alabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. COVID-19 gibi son derece yüksek ve yaygın riskler oluşturan salgına karşı belirlenen standartların sağlanabilmesi için süreç başından sonuna kadar hassas ve titiz şekilde yürütülmelidir.

Tüm dünyada yeni tanınan ve karşılaşılan bir olgu olan COVID-19 ile ilgili yetersiz bilgilerden kaynaklı, ISO 45005 Sertifikası başvuru süreci profesyonel danışmanlık ile yönetilmelidir. ISO 45005 Belgesi alım sürecinde uluslararası olarak belirlenen standartların fiziki olarak sağlanması gerekmektedir. Standarda entegrasyon hususunda titiz çalışma için profesyonel danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Gerekli uygulamaların operasyon bünyesinde sağlanmasından sonra ikinci aşama olan “Denetleme” aşamasında, uluslararası baş denetçi belgesi sahibi olan denetim kuruluşu veya kişileri tarafından ISO 45005 Standardı uygunluk denetimleri gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen denetimlerde COVID-19 pandemi risklerine karşı alınması gereken önlemlerin tam olarak alınıp alınmadığı ve standarda tam uyumluluk sağlanıp sağlanmadığına ilişkin denetimler gerçekleştirilir. Denetimler esnasında herhangi bir eksiklik tespiti halinde ise eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin ek bir süre tanınır. Bu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması talep edilir. Denetimlerde herhangi bir standart eksikliği veya uyumsuzluğu tespit edilmez ise son aşama olan “Belgelendirme” aşamasına geçilir. Bu aşamada ise ISO 45005:2020 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Belgesi düzenlenerek, operasyona teslim edilir.