ISO 15504 Spice Yazılım Süreçleri İyileştirme Yönetim Sistemi

ISO 15504 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 15504 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 15504 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • ISO/IEC 15504 Bilgi teknolojisi – Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme olarak da adlandırılan süreç değerlendirmesi, bilgisayar yazılımı geliştirme süreci ve ilgili iş yönetimi işlevleri için bir dizi teknik standart belgesidir.

ISO 15504 STANDARDINI KİMLER UYGULAYABİLİR?

  • ISO 15504 Belgesi'nin yazılım hizmeti veren tüm kuruluşlara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Yazılım süreçlerinin tamamında yer alan veya bir bölümünde devreye giren her işletme bu belgeyi alıp süreçlerini daha kaliteli hale getirebilir.

ISO HAKKINDA

  • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 15504 FAYDALARI

  • Firmanın yazılım kalitesinin değerlendirilmesi, yeteneğinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi açısından sistematik bir işleyişe sahip olduğunu kanıtlar.
  • Firmada, yazılım kalitesinin gelişmesini ölçmeyi sağlı yan bir yapı bulunduğunu kanıtlar.
  • Firmada sürekli iyileşme kültürünün yerleşik olduğunu ve bunun devam ettirilmesi için gerekli adımların atıldığını kanıtlar.
  • Firmanın temel faaliyet alanındaki iş hedeflerini karşılayacak süreçlerinin, mühendislik yaklaşımı ile tasarlandığını kanıtlar.
  • Firmanın, kaynaklarını en iyi şekilde kullandığını kanıtlar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.