ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 20000-1 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 20000-1 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 20000-1 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 20000-1 belgesine sahip olduğunuzda; internet, yazılım, teknik servis hizmetlerinin hepsini kapsayan bir sisteme sahip olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlenmeye hazırlıklı olursunuz.

ISO 20000-1 STANDARDINI KİMLER UYGULAYABİLİR?

 • Bilgi teknolojisi alanında hizmet veren küçük-büyük fark etmeksizin birçok firma (yazılım, internet, teknik servis vb.) ve firmanın kendi bünyesinde olan bilgi işlem merkezleri ISO 20000-1:2018 standardını uygulayabilirler.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 20000-1 TARİHSEL GELİŞİMİ

 • ISO 20000 belgesi standart serisi 5 standarttan oluşmaktadır.
 • ISO/IEC 20000 Standardı Ticaret Bakanlığı’nca geliştirilen ITIL (IT Infrastructure Library – Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)’da tanımlanan süreç yaklaşımıyla bağlantılı ve bu yaklaşıma tamamlayıcıdır.
 • ISO 20000-1, ISO 20000-2, ISO 20000-3, ISO 20000-4, ISO 20000-5’den oluşan standartların bütününe ISO 20000 standart ailesi denilmektedir.

ISO 20000-1 FAYDALARI

 • Firmalar artan hizmet kaliteleri ile daha güvenilir hale gelir. Müşteri memnuniyetleri artar, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücü artar.
 • Bilgi teknolojileri için harcanan maliyeti azaltır.
 • Bilgi teknolojileri hizmetlerine erişebilirlik kolaylaşır ve artış sağlar.
 • Firmanın bilgi birikimleri, geri dönük izleyebilmek için saklanır.
 • Diğer yönetim sistemleri entegre edilmesi ile kolayca sisteme uyarlanabilir.
 • Sistemde açığa çıkabilecek sorunların önceden ele alınarak önlenmesi sağlanır.
 • Kaynakların etkin olarak kullanılması sağlanır.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.