ISO 22716 GMP İyi Üretim Uygulamaları Danışmanlığı

ISO 22716 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 22716 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 22716 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içeren bir standarttır.
 • ISO 22716 – Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kozmetik için yeni Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biridir.
 • Bu düzenleme, tüketici güvenliğini sağlamak için çok yüksek gereksinimler ortaya koyar. Tüm bu yeni yasal gereksinimlerin içinde, Avrupa pazarı içinde dolaşan tüm kozmetik ürünleri ISO 22716 standartlarında tanımlanan Kozmetik İyi Üretim Uygulamalarına göre üretilmelidir.
 • Standart kozmetik üretim zincirindeki tüm katılımcılar ile direkt ilgi kurmaktadır. Malzeme üreticileri, son ürün birleştiricileri, distribütör ve ithalatçılar/ihracatçılar, tüm katılımcılar buna dahildir ve yeni sorumluluklar tanımlanmıştır.
 • Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’de de başlayan uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranmaktır.

ISO 22716 STANDARDI HAKKINDA

 • İso 22716 kozmetik iyi üretim uygulamaları sistemi böyle bir ihtiyaçtan meydana gelmiştir ve kozmetik sektörünün belli gereksinimlerini tedarik etmek amacı ile ve kozmetik sektörü tarafından kullanılmak için, milletler arası standartlar organizasyonu tarafından hazırlanmış ve 2007’de yayınlanmıştır.

ISO 22716 TARİHSEL GELİŞİMİ

 • 2002 ila 2006 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucu, 2007 yılında ISO 22716 kılavuzu yayınlanmıştır. 2008 yılı içerisinde de USA, Food & Drug Administration (FDA), EU, European Committee for Standardization (CEN), Japonya, Japan Chemical Industry Association (JCIA) ve birçok diğer ülke mevcut standartlarını revize ederek ISO 22716’yı kabul etmiştir.

ISO 22716 FAYDALARI

 • AB ülkeleri ile birlikte diğer ülkeye ihracat yapabilme izni almanızı sağlar.
 • İşletmenizi sağlık bakanlığınca yapılacak denetimlere hazırlar.
 • Üretim sisteminizin uygunluğunu ve yasal koşulları sağladığını kanıtlar.
 • Müşterilerinize, satın aldıkları ürünün güvenilir olduğunu gösterir.
 • İç denetimler ve sürekli iyileştirme sonucunda rekabet edebilir pozisyonda kalmanızı sağlar.
 • Personelin motivasyonunu ve çalıştığı kurumdan gurur duymasını sağlar.
 • Firma bünyesinde gıda güvenliği bilincini arttırır.
 • Kamu oyundaki güvenilirlik prestijini arttırır.
 • Pazar ortamında rakiplerinize karşı rekabette avantajı oluşturur.
 • Üçüncü taraf tetkikçilerden edinilecek bilgiler firmaya katma değer sağlar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.