ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 26000 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 26000 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 26000 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin temel amacı, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
 • ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşun sosyal sorumluluk çerçevesinde davranışlarını ve bu konudaki gelişmelerini takip eden bir standarttır.
 • ISO 26000 belgesine sahip olduğunuzda; firma çalışanlarının çalışma ortamını ve çalışanların kendilerini geliştirmelerini ön planda tutmuş olursunuz.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 26000 STANDARDININ YAPISI

 • Çocuk işçiliğin engellenmesi/düzenlenmesi
 • Zorla çalıştırmanın engellenmesi
 • Güvencesiz çalışmayı önleme
 • Etik davranış kurallarının uygulanması
 • Çalışma saatlerinin yasalara uygunluğu
 • Çalışanlar arasında ayrımcılık uygulanmaması
 • Cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin uygulanması
 • Çalışan ücretlerinin yasalara uygunluğu
 • İnsan haklarına önem verilmesi ve uygulanması
 • İş sağlığı ve güvenliği

ISO 26000 FAYDALARI

İş dünyasında rakiplere karşı üstünlük ve rekabet gücünde büyük bir avantaj sağlar.

Kuruluşun sektördeki saygınlığı ve marka değeri artar. Çalışanların performansını arttırır. Çalışanların memnuniyetine bağlı olarak firmaya bağlılığı artar, iş gücü devri azalır. Kuruluşun sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, yatırımcı ve sponsor kazanmasını sağlar.

Müşterilerin ve diğer paydaşların kuruluşa olan güvenleri ve bağlılığı artar. Sosyal sorumluluk farkındalığı ile, kuruluş yeni müşteriler kazanır.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.