ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22000 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 22000 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 22000 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki hammaddeden son ürüne kadar tüm prosesleri altyapı, personel, bakım-onarım ve tedarikçi gibi tüm etkenlerle birlikte kontrol altında tutan düzeltici ve önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.
 • ISO 22000:2018, HACCP kavramını tamamen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır.

TS 13001 HACCP STANDARDI NEDİR?

 • HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) ifadesinin baş harflerinden türetilmiştir.
 • HACCP, gıda üretimi ve servisi aşamalarında son tüketici için sağlık riski oluşturabilecek tehlikelerin tanımlanması ve bunların ortadan kaldırılması veya minimum seviyeye indirilmesine dayanan bir ürün güvenliği standardıdır.

HACCP 12 BASAMAK – 7 TEMEL İLKEDEN OLUŞUR

HACCP 7 TEMEL İLKESİ (PRENSİP)HACCP 12 BASAMAK
PRENSİP 1: Tehlike analizinin yapılmasıBasamak 1: HACCP Ekibinin oluşturulması
PRENSİP 2: KKN’lerin belirlenmesiBasamak 2: Ürünün tanımlanması
PRENSİP 3: Kritik limitlerin belirlenmesiBasamak 3: Amaçlanan kullanımın tanımlanması
PRENSİP 4: KKN’lerin izlenmesi için sistem oluşturulmasıBasamak 4: Akış şemasının oluşturulması
PRENSİP 5: Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesiBasamak 5: Akış şemasının yerinde doğrulanması
PRENSİP 6: Doğrulama prosedürlerinin belirlenmesiBasamak 6: Tehlike analizinin yapılması
PRENSİP 7: Kayıtların tutulmasıBasamak 7: KKN’lerin belirlenmesi
Basamak 8: Kritik limitlerin belirlenmesi
Basamak 9: KKN’lerin izlenmesi için sistem oluşturulması
Basamak 10: Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
Basamak 11: Doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi
Basamak 12: Kayıtların tutulması

ISO 22000 TARİHSEL GELİŞİMİ

 • 1960’da ABD’de NASA’da astronotlar için gıda üretiminde sıfır hata projesi uygulanmaya başlamıştır.
 • 1993’te 93/43/EEC Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi ile Avrupa Birliği ülkelerinin kanunlarına girmiştir.
 • 1996’da yasal zorunluluk haline gelmiştir.
 • 1998’de Türk Gıda Kodeksi ile zorunlu hale gelmiştir.
 • 1998’de Danimarka’da HACCP Standardı yayımlanmıştır.
 • 2003’te TS 13001 HACCP Standardı yayımlanmıştır.
 • 2003’te TS 13001 HACCP Standardı yayımlanmıştır.
 • 26 Ocak 2006’da TS EN ISO 22000 Türk Standardı şeklinde kabul edilmiştir.
 • Haziran 2018’de TS EN ISO 22000:2018 şeklinde revize edilmiştir.

ISO 22000 FAYDALARI

 • Hammaddeden son ürüne kadar geçen üretim aşamalarında gıda güvenilirliği kontrol edilir.
 • Proseste açığa çıkan imha, tekrar işleme veya geri çağırma gibi olayları en aza indirir.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
 • İzleme sistemi ile problemlerin kısa sürede tespit edilmesi ve hemen düzeltici faaliyetlerin uygulanmasıyla risklerden doğacak maddi kayıpların önlenmesini sağlar.
 • Pazar rekabetinde, markanızın güç kazanmasını ve güvenilirliğini arttırır.
 • Çalışanların bilinçlenmesi ve proses kontrolünü arttırır.
 • Mevzuata ve standartlara uygun ürün üretilmesini sağlar.
 • Haberli ve habersiz denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
 • Ön gereksinim programlarının firma içinde planlanması ve yönetilmesini sağlar.
 • Müşteri memnuniyetinin ve güveninin artmasını sağlar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.