ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 14001 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 14001 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı için en önemli soru “FİRMANIZ ÇEVRE İLE UYUMLU MU?”dur.
  • ISO 14001:2015 Standardı, kuruluşların çevreye verdikleri zararı en aza indirmek ve gelecekte daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır.
  • ISO 14001 belgesine sahip olduğunuzda; firmanızın çevre yükümlülüklerinde bağımsız kuruluşlar tarafından denetlendiği, çevre yönetim sistemi uygulamalarını en iyi şekilde takip ettiği ve uyguladığı anlaşılır.

ISO HAKKINDA

  • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı” anlamına gelir.

ISO 14001 TARİHSEL GELİŞİMİ

  • 1993’te ISO tarafından ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur.
  • 1994’te TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri-Genel Özellikler)
  • 1996’da ISO 14001:2004 Standardı
  • Nisan 2005 ISO 14001:2015 güncel versiyonu

ISO 14001 FAYDALARI

Standart mevzuat yükümlülüklerinin karşılanması ile izin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır. Buna paralel olarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlayarak, yasal kurumlara karşı mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğunu kanıtlayan bir standarttır.

Çevresel etkiler ölçülüp değerlendirilir ve risk dereceleri belirlenerek kontrol altına alınır. Toprak, su, hava kirliliğinin önüne geçmek için önlemler alınır.

Enerji, su vb. kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanır. Bu da firmanın tasarruf etmesini sağlar. Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer. Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılmasını sağlar. Çevreye zarar vermeyen bir işletme de çalışmanın vermiş olduğu güvenle, çalışanları motive etmek. Personele verilen eğitimler ile çalışanların çevre bilinci arttırılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanlarda tanınmışlık sağlayarak firmaya prestij sağlar ve diğer firmalar arasından tercih edilmesini sağlar. Pazar payını arttırarak daha çok tercih edilmeyi hedefleyerek, uluslararası rekabette avantaj sağlar.

Müşteriye, faaliyetlerin çevre yükümlülükleri altında yürütüldüğünün garantisi verilmesiyle müşteri güven ve bağlılığı artar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.