ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 37001 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 37001 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 37001 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 37001:2016 Standardı, kuruluşların rüşvetin yıkıcı etkilerini önlemesine karşı kurulan, uygulanan, geliştirilen ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir standarttır.
 • ISO 37001 belgesine sahip olduğunuzda; firmanız içinde yaşanabilecek bir yolsuzluk durumuna karşı önlem alınır ve firmanın prestiji ön planda tutulur.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 37001 FAYDALARI

 • Rüşvet kelimesini tanımlayarak, meydana gelmesini önleyen bir standarttır.
 • Kurumda meydana gelebilecek rüşvet ile ilgili riskleri belirler ve takip eder.
 • Firmanın ulusal ve uluslararası pazarda daha güvenilir ve prestijli olmasını sağlar.
 • Etik bir iş kültürünü benimsetir.
 • Standart yolsuzluk karşıtı yönetim sisteminin uygulanması için, kuruluşun alt yapısını hazırlar ve destekler.
 • Kuruluş, rakipleri arasında itibarını korur ve geliştirir.
 • Yasal mevzuata uyarak mali cezaları en aza indirmeyi ve böylece maliyeti azaltmayı hedefler.
 • Diğer yönetim sistemleri (ISO 9001ISO 14001ISO 45001 vb.) ile kolayca entegre edilebilir.
 • Kamu ya da özel kuruluş fark etmeksizin esnek bir yapıya sahip olduğundan her firma için kurulabilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.