ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 18513 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 18513 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 18513 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 18513 standardı, ISO tarafından turizm sektörü için özel olarak yayınlanmış ve uluslararası geçerliliği olan tek yönetim sistemi standardıdır.
 • Özellikle turizm işletmelerinin çok uluslu müşteri kitlesi düşünülünce, bu yönetim sistemini uygulayan işletmelerin ciddi bir rekabet avantajına kavuşması söz konusudur.
 • Temelinde ise, turizm etkinliklerinin en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik olaylardan biri haline gelmesi ve bu alanda bir hizmet standardı ile uluslararası platformda işletmelerin kalite açısından karşılaştırılması ihtiyacı yatmaktadır.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 18513 Standardı Nasıl Oluşturulmuştur?

 • ISO 18513 Standardının temellerini Dünya Turizm Örgütü (WTO) 2001 yılı programında sınıflandırma ile ilgili bir çalışma yapılabilmesi için yeni bir standardın gerekliliğini ortaya koymuştur.
 • Uluslararası Standartlar Örgütü Tüketici Komitesi (COPOLCO) tarafından göz ardı edilmemiş ve ISO tarafından turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taleplerine cevap verebilecek olan ISO 18513 Standardı 2003 Yılında Yayınlanmıştır.

ISO 18513 Standardının Temel Prensipleri Nelerdir?

 • 1. Kat hizmetleri ve ön büro
 • 1.1. İşaretler:
 • 1.2. Rezervasyon:
 • 1.3. Terminoloji
 • 2. Eğitim
 • 3. Güvenlik
 • 4. Voltaj ve Elektrik Fişleri
 • 5. Sağlık
 • 5.1. Yiyecek ve İçecek
 • 5.2. Güvenlik
 • 5.3. Eğitim
 • 5.4. Satın Alma
 • 6. Performans ve Ürün Değerlendirme

ISO 10002 FAYDALARI

• Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 18513 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet avantajı kazanılması,
• Yurtiçi ve yurtdışında reklam ve tanıtıma katkı sağlaması,
• Pazar payının genişlemesi,
• Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergilenmesi,
• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
• Verimliliğin ve karlılığın artması,
• Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
• Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum profili kazanılması,
• Genel performansın sürekli iyileşmesi,
• Firma içi iletişimin gelişmesi,
• Turizm sektöründe itibar,
• Uluslararası pazarlarda ve yabancı ülkelerde tanınırlık ve prestij kazanılması.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.