ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 22301 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 22301 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardıdır (İSYS).
  • ISO 22301 belgesine sahip olduğunuzda; iş süreçlerinde açığa çıkabilecek sorunlar için önceden planlar yapabilir ve önlemler alabilirsiniz.

ISO HAKKINDA

  • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 22301 TARİHSEL GELİŞİMİ

  • 2011 yılında taslak sürümü ile paylaşılan standart, 2019 yılında son hali ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi olarak revize edilmiştir.

ISO 22301 FAYDALARI

Firmalarda, kriz anlarında olaylarda stratejik çözümler bulmayı ve kriz anını yönetmeyi sağlar. Böylece olayların etkisi azalır ve daha az zarar ile atlatılır.

Her türlü oluşabilecek tehdit ortamına hazırlıklı olmayı ve müşterilere karşı bunu en az seviyede hissettirmeyi temel almışlardır.

Firmaların, marka değerlerini arttırır ve uluslararası pazarda yer sahibi olmalarını sağlar. Her firmaya uygulanabilir olması açısından avantaj sağlar. Firma altyapısını daha sağlam hazırlayarak rekabet gücünü arttırır. Kesintisiz bir şekilde sistemin işleyişi, firmanın daha hızlı büyümesini sağlar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.