ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 17100 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 17100 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 17100 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • Mütercim ve tercüman ifadeleri dilimizde eskiden beri kullanılmaktadır. Aynı gibi görünse de aslında bu iki kavram birbirinden farklıdır. Mütercimler herhangi bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişilerdir. Tercüman ise herhangi bir metnin veya konuşmanın yazıldığı veya söylendiği anda çevirisini yapan kişiye denmektedir. Bugün kullanılan çevirmen ifadesi genel olarak her iki kavramı da içermektedir.
  • Teknolojik yeniliklerin bu kadar hızlı yaşandığı günümüzde, ülkemiz daha fazla teknoloji transfer etmekte ve dışa açılma ve ithalat faaliyetlerinde daha fazla çaba göstermektedir. Bu nedenle özellikle kaliteli çeviriye daha fazla gereksinim duyulmaktadır.
  • ISO 17100:2015 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Standardı, geçerli koşulları sağlayan kaliteli çeviri hizmetlerinin verilmesi için gerekli temel süreçleri, kaynakları ve diğer konulara yönelik gereklilikleri açıklamaktadır. ISO 17100 çeviri hizmetleri için standart bir yapı oluşturmakta ve çeviri alanında kullanılan terminolojiyi bütünleştirmektedir.
  • ISO 17100 belgesi, çeviri hizmetleri veren kuruluşların bu standardın koşullarını sağlayan bir hizmet verdiklerini kanıtlamaya yöneliktir. Bu sistem, müşteriler ve tercüman arasındaki etkileşimi güçlendirmekte ve sözleşmeden doğan ihtiyaçlar açısından karşılıklı aynı dili konuşma imkanı yaratmaktadır.
  • Daha önce, çeviri yaptırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, birçok konuda endişelere kapılıyordu. Örneğin,

– Yapılan çeviri çalışmaları kusursuz mudur?

– Orijinal metin anlamını kaybetmiş midir?

– Çevirmenler o dilde yeterince yetkin midir?

– Çeviri hizmeti veren bürolar kaliteli hizmet veriyor mu?

  • Bugün ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi esasları doğrultusunda hizmet veren çeviri büroları bu alanda uluslararası bir güvene sahip olduklarını kanıtlamış olmaktadır.
  • Bu sistem sayesinde çeviri büroları tamamen izlenebilir bir yapıya kavuşmakta ve kaliteli bir hizmet vermektedir. Bu şekilde bütün tercüme dosyaları tamamen yedeklenmekte, gerekli durumlarda geri alınabilmekte ve herhangi bir veri kaybının yaşanmasına izin verilmemektedir.

ISO HAKKINDA

  • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 17100 FAYDALARI

Sektördeki rakipleri karşısında çeviri bürosu her zaman bir adım öne çıkmaktadır. Çeviri bürosu rekabet avantajı elde etmekte ve büronun itibarı ve tanınırlığı artmaktadır. ISO 17100 belgesi, Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde de aranan bir belgedir. Bu bakımdan çeviri yapan bürolar tedarikçi olarak ayrıcalıklı olmaktadır.

Bu belgeye sahip olmakla hizmet kalitesi de kanıtlanmış olmaktadır. Bu çerçevede çalışma ortamında iş akışları düzene girmekte, uygulama talimatları hazırlanmakta, çevirmenlerin yetkinlik ve performans değerlendirme sistemleri kurulmakta, bütün bunlar üretilen hizmetin kalitesini artırmaktadır.

Sistemin en büyük katkısı, çeviri hizmeti alan müşterilerde güven oluşturmaktır. Çeviri yapan kuruluş, hizmet ve personel yetkinliği konusunda gerekli koşullara sahip olduğunu müşterilerine kanıtlamış olmaktadır. Müşteriler çeviri yapan kuruluşun izlendiğine ve kontrol edildiğine inanmaktadır.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.