ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 10002 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 10002 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 10002 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

  • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterileriyle sürdürülebilir ilişkiler kurmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.
  • ISO 10002 sertifikasına sahip olduğunuzda; müşteriler tarafından iletilen her şikayetin çözüme kavuşturulması, firmanın sunduğu müşteri hizmetlerinin iyileştirmesi alanında en iyi uygulamaları takip ettiğiniz ve uyguladığınız anlaşılır.
  • ISO 10002 standardının amacı, müşteri memnuniyetini ve şirketler için marka güvenilirliğini sağlamaktır.

ISO HAKKINDA

  • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 10002 TARİHSEL GELİŞİMİ

  • İlk revizyonu 2004’te yayımlanmıştır.
  • Son revizyonu 2014’te yayımlanmıştır.

ISO 10002 FAYDALARI

Çalışanlar, müşteri şikayetleri konusunda daha duyarlı ve hassas olacaklardır. Sonuç olarak, müşterilerde önemsenme hissi ve yüksek memnuniyet düzeyi olarak kendini gösterecektir.

Mutlu müşteri, her zaman o firma için gönüllü bir reklam elçisidir. Başka bir deyişle, müşteri memnuniyeti firma adına geri dönüşü yüksek reklam trafiği sağlayacaktır.

Mutlu müşteri, firma açısından reklam, tanıtım, müşteriyi elde tutma ve yeni müşteri kazanma maliyetlerinin azalması demektir. Her şeyden önce, etkin bir şekilde işleyen Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, firmanın prestijini ve itibarını artırmaktadır. Sistem, aynı zamanda itibar yönetimi ve PR çalışmaları maliyetlerinde azalma sağlamaktadır.

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile işinizin saygınlığını ve firmanızın itibarını korursunuz. Rekabet gücünüzü arttırarak diğer firmaların önüne geçersiniz.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.