ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 28000 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 28000 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 28000 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, tedarik zincirine bilmeden veya bilerek yapılacak zarar verme faaliyetlerine karşı önlemler almak için hazırlanmış bir uluslararası standarttır.
 • Tedarik Zinciri; hammadde temini ile başlayıp, ürün ve hizmetin farklı ulaştırma yöntemleriyle son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar uzanan, birbirleri ile ilişki içinde olan kaynaklar ve süreçler dizisi olarak tanımlanabilir.
 • Bu çerçevede kuruluş etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zinciri boyunca meydana gelebilecek risklerini kontrol altına alır.
 • ISO 28000 belgesinin amacı; bir güvenlik sisteminin geliştirilmesi, bir güvenlik sistemi uyumu ve dış uyumdur.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı“ anlamına gelir.

ISO 28000 STANDARDINIZ YOKSA SİZİ NASIL RİSKLER BEKLER?

 • Ürünlerin; üretim, depolama ve sevkiyat operasyonları sırasında çalınması, kaybolması, hasar görmesi, zedelenmesi, bozulması
 • Kuruluş sevkiyat araçlarının kötü niyetli kişiler tarafından çeşitli saldırı ve eylemlerde kullanılması
 • Güvenlik önlemlerini ve ekipmanını olumsuz etkileyebilecek doğal çevresel olaylar (yangın, deprem, sel vb.)
 • Paydaşlardan kaynaklanan risk ve tehlikeler
 • Bilgi ve veri yönetimi, iletişim faaliyetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek tehditler
 • Operasyonel tehditler ve riskler, kuruluşun performansını, şartlarını ve güvenliğini etkileyebilecek faktörler

ISO 28000 FAYDALARI

Ürün/hizmet verilen kuruluşların firmaya olan güveni artar. Sigorta kuruluşlarının güveni artar, sigorta maliyetleriniz azalır. Yasal otoritelerin kuruluşa olan güveni artar. Gümrük otoritelerine güvenlik riskini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak kolaylık sağlar.

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yolu ile müşteri memnuniyetinde artış sağlar.

Depolama alanının güvenliği ve tedarik aşamasındaki risklere karşı önlem alınır.

Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.