ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 45001 NEDİR VE NEDEN İHTİYACIMIZ VARDIR?

ISO 45001 Danışmanlığı ile elde edilecek kazanımları anlatmadan önce “ISO 45001 nedir?” sorusunu cevaplayalım:

 • ISO 45001 belgesine sahip olduğunuzda; her yıl ülkemizde yaşanan iş kazası ve insan ölümlerini düşürmek için çalışanlarınızı güvence altına almış olursunuz.
 • ISO 45001:2018 çalışanlara güven sağlayarak daha motivasyonlu ve bilgili çalışmalarını sağlar.

ISO HAKKINDA

 • ISO, “International Organization for Standardization” yani “Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı” anlamına gelir.

ISO 45001 TARİHSEL GELİŞİMİ

 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, OHSAS 18001 belgesi yerine getirilmiş daha geniş kapsamlı bir standarttır. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar 12 Mart 2021 tarihine kadar ISO 45001:2018 versiyonuna geçişi tamamlayarak belgelerini almak zorundadırlar.

ISO 45001 İLE OHSAS 18001 ARASINDAKİ FARKLAR

 • OHSAS 18001, sadece riskler ile ilgilidir; ISO 45001 hem riskleri hem de fırsatları ele alan bir standarttır.
 • ISO 45001 uygulamaların verimliliğini ölçmede, OHSAS 18001’e göre daha geniş kapsamlıdır.
 • ISO 45001 çalışanların görüşlerine daha fazla önem verir ve onlardan gelebilecek şikayetleri dikkate alır.

ISO 45001 FAYDALARI

 • Firma ya da kurumlarda olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları riskini azaltmak ve önlemek amacıyla uygulanır.
 • Her departmandaki çalışanların daha bilinçli ve dikkatli olmalarını sağlar. Böylece oluşabilecek olumsuz durumlara karşı etkili bir önlem alınmış olur.
 • Beklenmeyen iş kazalarını önleyerek maliyet ve zaman kaybını en aza indirir.
 • Firma ya da kurumlardaki riskleri belirleyerek olabilecek tehlikeleri önceden saptanarak bunları kayıt altına almayı ve geriye dönük izlemeyi hedef almıştır.
 • İş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin etkin olup olmadığını ölçer ve sistemin daha iyi duruma gelmesi için sürekli iyileştirmeyi hedef alır.
 • Yasal düzenlemelere göre firmanın çalışanına gösterdiği saygı ve koruması ile sisteme olan uygunluğu denetimler ve kontrol sonucunda onaylanır.
 • Diğer firmalar arasında daha saygın ve prestijli olarak ayrılmasını sağlar. Böylece uluslararası pazarda rekabet gücü artar.

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1. ADIM

İŞ SÜREÇ ANALİZİ

Firmanın belirlediği hedef doğrultusunda iş süreçleri analiz edilerek incelenmekte ve proje adımları planlanmaktadır.

2. ADIM

KAPSAM BELİRLENMESİ

Firma bünyesindeki iç ve dış hususlar,  yönetim sistemi ile ilgili taraflar, ilgili tarafların etkileşimi ve  yönetim sisteminin kapsamı tam olarak belirlenmektedir.

3. ADIM

DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Yönetim sistemi içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümanlar hazırlanmakta ve uygulama aşamasına geçilmektedir.

4. ADIM

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Baş denetçi sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iyileştirilme önerileri verilmektedir.

5. ADIM

BELGELENDİRME DENETİMİ

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi için denetim kuruluşunun seçilmesi konusunda öneriler firmaya sunulmakta ve belge teslimine kadar olan süreç tarafımızdan takip edilmektedir.