ISO 20001-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik:

ISO 20001-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Bilişim teknolojilerindeki gelişim, beraberinde yeni sistem ve standardizasyonların gerekliliğini de arttırıyor. İş ve çalışma dünyasında bilişim teknolojilerine yönelik artan bağımlılık, bu doğrultuda bir standardın oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. ISO 20000-1 Sertifikası da bu standardın oluşturulmasını sağlamaktadır. Ancak ülkemizde yeni bir alan olmasından iş dünyasında pek çok oluşum açısından yeterli bilgi ve deneyim sahibi olunmayan bir konudur. ISO 20000-1 Sertifikası, “Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı” olarak tanımlanır. Modern çağın bilişim teknolojilerini dinamik biçimde kullanarak faaliyet gösterecek kuruluşların yönetim ve hizmet sunumları ile ilgili oluşturulmuş bir standarttır. İş dünyasında önemli bir yer edinen bilişim kuruluşlarının hizmet ve yönetimsel yapısının şekillendirilmesi maksadı ile farklı standartların bir araya getirilmesiyle tek bir standardın oluşturulması sonucunda ortaya çıkmıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde iş dünyasında bilgi teknolojilerinin önemli bir faktör haline gelmesi belirli bir standardın oluşturulmasını kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle kuruluşların faaliyet ve hizmetlerinde bilgi teknolojileri (BT) hizmetleri ihtiyacını arttırmıştır. Gelişimin kesintisiz biçimde sürdürdüğü bilgi teknolojilerinin yeni ve karmaşık yapısı da standardın oluşturulmasını elzem hale getirmiştir. İş dünyasının en temel ihtiyaçlarından birisi haline gelen bilgi teknolojileri hizmetlerini sağlayan kuruluşlar bulunuyor. ISO 20000-1 Belgesi ise uluslararası olarak bilişim sektöründe yazılım, donanım ve teknik servis hizmetleri sunan bilgi teknolojisi kuruluşlarının hizmetlerinin belirli bir standartta oluşturulabilmesini sağlamaktadır.

ISO 20000-1 Belgesi ile bilişim sektöründe sağlanan standardın en temel özelliği ise tek bir standarttan oluşmamasıdır. Yani bilişim sektörüyle ilişkili olan farklı 6 ile 7 standardın bir düzene oturtulmak maksadıyla tek bir standart haline getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu yapısı gereğince de bilişim sektöründe işleyişin ve uygulanışın sağlanması açısından kurumsal yapılara önemli kolaylıklar da oluşturmaktadır. ISO 20000-1 Belgesi, bilişim sektörü ve iş dünyasında bilişim teknolojilerinin dinamik kullanımından doğan gereklilik ve ihtiyaçların en yüksek kalite standartlarında karşılanabilirliğini sağlamaktadır. Bilişim hizmetlerindeki maliyetlerin minimize edilmesi de bu hizmetlerin kullanılabilirliliğine ilişkin iş dünyasına önemli bir destek oluşturmaktadır.

Ülkemizde bilişim hizmetleri sektöründe belirli bir standardizasyonun oluşturulması amacıyla ISO 20000-1 Belgesinin bazı firmalar ve sektörler için zorunluluğu getirilmiştir. Bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılım gerçekleştirebilmeleri için ISO 20000-1 Belgesi sahibi olması gerekmektedir. Sistem işleyişini modern standartlara kavuşturmak, tasarruf sağlamak ve çevreyi korumak maksadıyla geçilen e-fatura sistemi alanında faaliyet gösteren E-Fatura Özel Entegratör firmaları için de ISO 20000-1 Belgesi zorunluluğu aranmaktadır. Bu firmaların yanı sıra yazılım firmaları, bilişim teknolojileri altyapı hizmetleri sunan firmalar, bilişim ve donanım hizmetleri sunan firmalar, yazılım ve donanım kurulum (entegrasyon) gerçekleştiren firmalar, bilişim teknik servis hizmeti sunan firmalar ISO 20000-1 Standardı kapsamında bulunur.

ISO 20000-1 Standardı kapsamında ayrıca web hizmetleri, veritabanı (bulut sistemleri) hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, ISS (İnternet Servis Sağlayıcıları), elektronik arşiv ve yedekleme hizmetleri de bulunmaktadır. Bu hizmetler grubunda faaliyet gösteren kuruluşların ISO 20000-1 Belgesi almaları gerekmektedir.

ISO 20001-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 20000-1 Belgesi almak için tüm standart ve sertifikasyon süreçlerinde olduğu gibi standardın gerekliliklerinin bilişim sektörü kuruluşlarınca sağlanması gerekmektedir. ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardına göre bilişim firmaları tarafından etkin yönetim ve uygulama sisteminin oluşturulması gerekmektedir. ISO 20000-1 Standardına uygun yönetim sisteminin oluşturulmasından sonra bilişim sektörü kuruluşları tarafından uluslararası ISO belgesi verme yetkisine sahip kuruluşlara başvuruda bulunulabilir. Türkiye’de ISO belgesi verme yetkisi ile kuruluşların yetkilendirilmesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Dışişleri Bakanlığı çatısındaki Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşlar tarafından ISO 20000-1 Belgesi verme yetkilendirilmesi yapılmış kuruluşlar aracılığıyla sertifika alınabilmektedir.

Uygulama, denetleme ve belgelendirme şeklinde 3 aşamadan oluşan ISO 20000-1 Belgesi alma sürecinin doğru yönetiminin profesyonelce yapılması çok önemlidir. ISO 20000-1 Belgesi başvuru sürecinin hassas şekilde yönetilmesi, olumsuzlukların yaşanmaması ve sürecin uzamaması açısından çok önemlidir. Kuruluşumuz, profesyonelliği ve tecrübesiyle ülkemizde bilişim teknolojileri firmalarının IS0 20000-1 Belgesi başvuru sürecinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Kuruluş bünyesinde ISO 20000-1 Belgesi almak için gerekli olan dinamik yapının kurulumu, uygulanması ve sürecin doğru standartlarda yürütülmesi en temel faktördür. Hassas ve titiz şekilde yürütülen ISO 20000-1 Sertifikası başvuru sürecinde yetkili kuruluşlar tarafından denetleme gerçekleştirilir. Standart gerekliliklerinin sağlanmış olması halinde ISO 20000-1 Belgesi ile sertifikalandırma sürecine geçilir. Eğer standart gerekliliklerinde eksik veya hata mevcudu söz konusuysa başvuruya ek süre tanınarak, tamamlanmaları/düzeltilmeleri talep edilir.

ISO 20001-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

ISO 20000-1 Belgesinin en önemli faydalarının başında elbette ki bilişim teknolojisi hizmetleri alanındaki hizmet kalitesinin kanıtlanması gelir. ISO 20000-1 Sertifikası, bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların operasyonel olarak başarı standartlarının tespit edilmesidir. Bu sayede tüm sektörlerde olduğu gibi bilişim hizmetleri sektöründe de belirli bir standardın sağlanmasıyla, gelişim de desteklenebilmektedir.

Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösterecek operasyonların, IS0 20000-1 Standardını karşılamaları gerekiyor. Standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi de hem operasyon hem de hizmet sunduğu tüketici cephesi açısından daha iyi koşulların sağlanabilmesine ve sektörel gelişim ve büyümenin önünü açılmasına olanak sağlamaktadır. BT sektöründe ISO 20000-1 Sertifikası ile operasyonlar açısından da ciddi avantajlar oluşturulmaktadır. ISO 20000-1 Standardının oluşturulabilmesi için operasyon bünyesinde gerçekleştirilecek düzenlemeler, maliyetleri düşürerek verimliliğin dinamik biçimde arttırılmasını sağlamaktadır. Sistem, yapı ve personel yönetiminin dinamik biçimde oluşturulmasıyla maliyet düşüşü artarken, hizmet kalitesi ve sağlamlığının arttırılması da mümkün olmaktadır.

Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların iş dünyasındaki tüketicilerine ulaşması da ISO 20000-1 Standardı ile kolaylaştırılmaktadır. ISO 20000-1 Belgesi sahibi olan bilişim firmaları açısından sektörel olarak bir güven sağlanabilmektedir. İş dünyasına yönelik hizmet veren ve bilişim gibi hassas bir konuda faaliyet gösteren firmaların, marka imajının daha güvenilir olması açısından önemli bir katkı sağlanmaktadır. İş dünyasının en hassas bilgi ve sistem altyapısının açıldığı kuruluşlar olan bilişim firmalarının güvenirliliği, sektöründe rakiplerinin bir adım önlerinde pozisyon almalarını sağlamaktadır. Firmanın bilgi güvenliği ile ilgili marka imajının güven vermesi iş potansiyelinin arttırılabilmesinde de önemli bir destek oluşturmaktadır.

IS0 20000-1 Sertifikası, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için her zaman yeniliklere açık olma gerekliliğini etkin biçimde oluşturur. Büyük-küçük tüm şirketlerin günümüz iş dünyasındaki işleyişlerinin ve dahi mevcudiyetlerinin en temel yapı taşı bilişim sistemleridir. Operasyon yönetimlerinden, üretime kadar her bantta etkin rol üstlenen bilişim altyapısının oluşturulması, takibi ve desteğinin sağlanmasında güvenilir firmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Gelişime açık, belirli bir hizmet standardını sağlayabilen ve etkin kaynak yönetimiyle maliyetleri minimize edebilen bilişim firmaları ise modern iş dünyasına hitap edebilmektedir. ISO 20000-1 Sertifikası ile bilişim teknolojileri hizmetlerinde oluşturulan standartlar da tam olarak bilişim operasyonlarının bunlara karşılık verebilmesini mümkün hale getirmektedir.

ISO 20000-1 Sertifikası ile bilişim firmalarının, müşteri ve son kullanıcı ile birlikte iş gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayacak hizmetlerin sunumunu da garanti edebilmektedir. Erişilebilirlik ve yüksek iletişim dinamiği bilişim firmalarıyla iş dünyasındaki tüm operasyonlar arasında daha fonksiyonel ve dinamik işleyiş sağlanmasına yardımcı olur.